انتظار افسرده آشپزخانه اخبار حوادث

انتظار: افسرده آشپزخانه اخبار حوادث

پایین‌ترین حقوق‌ها ۱۸ درصد زیاد کردن پیدا می‌کند / عضو کمیسیون تلفیق

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: پایین‌ترین حقوق‌ها ۱۸ درصد زیاد کردن پیدا می‌کند. عضو کمیسیون تلفیق: پایین ترین حقوق ها ۱۸ درصد زیاد..

ادامه مطلب