انتظار افسرده آشپزخانه اخبار حوادث

انتظار: افسرده آشپزخانه اخبار حوادث

مردم استرالیا را می کُشم / کودک 8 ساله داعشی

مقامات استرالیا برآورد می کنند 100 نفر از شهروندان این کشور جهت پیوستن به گروه های افراط گرا، به سوریه و عراق سفر کرده اند و حدود 60 نفر از انها نیز کشته شده..

ادامه مطلب

زن امروزی می‌خواهم

مردی که می خواهد همسرش مانند زنان امروزی لباس بپوشد هنگامی که با مقاومت او در برابر این خواسته قرار گرفت، جهت جدایی به دادگاه خانواده مراجعه کرد. این..

ادامه مطلب