انتظار افسرده آشپزخانه اخبار حوادث

انتظار: افسرده آشپزخانه اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مکث یک روزه خریداران مسکن

با رونمایی از بسته تازه ارزی، حضور متقاضیان خرید مسکن با مکث یک روزه در بازار مواجه شد.

مکث یک روزه خریداران مسکن

مکث یک روزه خریداران مسکن

عبارات مهم : بازار

با رونمایی از بسته تازه ارزی، حضور متقاضیان خرید مسکن با مکث یک روزه در بازار مواجه شد.

به گزارش دنیای اقتصاد ، طی هفته های اخیر اگرچه به علت رشد نجومی قیمت های پیشنهادی آپارتمان های مسکونی، حجم معاملات کم کردن پیدا کرده بود ولی همچنان هیجان تقاضا جهت جست و جو و خرید ملک ناشی از شوک های ارزی پایدار باقی مانده بود.

به این معنا که طی هفته های اخیر به واسطه اثرگذاری شوک ارزی، قیمت های پیشنهادی از سوی فروشندگان بدون توجه به سطح قدرت خرید متقاضیان به طور پیوسته با رشد همراه بود. همین روند منجر به شکل گیری هیجان تقاضا در بازار جهت جست و جو و مراجعه به بنگاه های املاک در مناطق متفاوت شهر شده است بود.اما این هیجان تقاضا جهت جست و جو در بازار مسکن یک روز بعد از رونمایی و اعلام شرح بسته تازه ارزی (دوشنبه) با وقفه روبه رو شد.

مکث یک روزه خریداران مسکن

در قالب بسته تازه ارزی، قیمت دستوری ارز آخر پیدا کرده و بعد از این به شکل توافقی بین دو طرف خریدار و فروشنده تعیین می شود. تعیین قیمت ارز به شکل توافقی باعث می شود قیمت واقعی دلار جای خود را در بازار پیدا کند و نوسانات روزانه با کم کردن مواجه شود. این روند نه تنها بازار ارز را در یک اوضاع ثبات نسبی قرار می دهد بلکه منجر به سرایت این ثبات به سایر بخش های اقتصادی نیز می شود و در نتیجه بازارهایی همچون بازار مسکن نیز در یک ثبات نسبی قرار می گیرند. هرچند خاصیت بازار مسکن به طور معمول، تاثیرپذیری آنی و ناگهانی از عوض کردن و تحولات سایر بخش های اقتصادی نیست، ولی جو روانی به وجود آمده در این بازار طی هفته های اخیر ناشی از شوک های ارزی، باعث شده است بود تا بازار مسکن آماده دریافت یک خبر خوش از اوضاع اقتصادی باشد. اعلام شرح بسته تازه ارزی نیز به مثابه یک خبر خوش جهت بازار مسکن بود. به همین علت از آنجا که بازار استعداد تصویر العمل مثبت به خبر خوش را داشت دقیقا در روز نخست اعلام شرح این بسته، بازار شاهد مکث یک روزه متقاضیان خرید در جریان مراجعه، جست و جو و حضور در بنگاه های املاک شد.

مشاوران و واسطه های ملکی یک روز بعد از اعلام شرح بسته تازه ارزی از عوض کردن واکنش‌ها متقاضیان خرید مسکن در بازار خبر می دهند. به طوری که به گفته آنها در روز دوشنبه از یکسو میزان مراجعه تقاضای تازه به شدت کم کردن پیدا کرده و از سوی دیگر مشاوران در تماس با مراجعان گذشته جهت معرفی فایل های تازه با پاسخ متفاوتی روبه رو می شدند. مشاوران املاک عنوان می کنند در روز دوشنبه طی تماس با متقاضیانی که طی هفته های اخیر جهت خرید مسکن به بنگاه های املاک مراجعه می کردند با این پاسخ «فعلا دست نگه دارید» مواجه می شدند. به تعبیر دیگر متقاضیان خرید مسکن بعد از اعلام شرح بسته تازه ارزی، انتظار اثرگذاری این بسته روی قیمت مسکن را دارند و به همین علت مکثی در روند جست و هوا خود در بازار ایجاد کردند. مکث ایجاد شده است از سوی متقاضیان، نشانه ای از انتظار بازار جهت ثابت ماندن قیمت ها و حتی در یک برداشت خوش بینانه کم کردن قیمت املاک هست. نگاه غالب متقاضیان خرید مسکن جهت چشم انداز بازار ملک طی هفته های آتی آن است که قیمت ها ثابت باقی بماند یا آنکه با نوسانات اندک و جزئی همراه باشد.

با رونمایی از بسته تازه ارزی، حضور متقاضیان خرید مسکن با مکث یک روزه در بازار مواجه شد.

واژه های کلیدی: بازار | دوشنبه | دوشنبه | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs