انتظار افسرده آشپزخانه اخبار حوادث

انتظار: افسرده آشپزخانه اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی عیدی جداگانه مدیران ممنوع است ، جزییات مصوبه ۴ بندی عیدی کارکنان

معاون اول رییس جمهور مصوب ۴ بندی هیات وزیران راجع به نحوه پرداخت عیدی آخر سال کارکنان شاغل در دستگاه های دولتی را جهت اجرا ابلاغ کرد. 

عیدی جداگانه مدیران ممنوع است ، جزییات مصوبه ۴ بندی عیدی کارکنان

جزییات مصوبه ۴ بندی عیدی کارکنان/ عیدی جداگانه مدیران ممنوع است

عبارات مهم : صندوق

معاون اول رییس جمهور مصوب ۴ بندی هیات وزیران راجع به نحوه پرداخت عیدی آخر سال کارکنان شاغل در دستگاه های دولتی را جهت اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش مهر، در ابلاغیه اسحاق جهانگیری آمده است: هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶.۱۱.۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۲۴۶۱ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۳ شرکت برنامه و بودجه کشور و به اسناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد: دستگاه های اجرایی عنوان ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیات علمی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی. قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ۸.۴۷۵.۰۰۰ ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۶ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه امسال از محل مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت کنند.

تبصره – پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ عنوان این بند به وسیله دستگاه های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهای که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام هست، ممنوع می باشد. ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاه های اجرایی مکلفند نظارت مورد نیاز را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.

عیدی جداگانه مدیران ممنوع است ، جزییات مصوبه ۴ بندی عیدی کارکنان

تبصره ۰ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) عنوان این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادهای و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۶ است و در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد (۵۰٪) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کار افتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی کشوری، شرکت تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز مبلغ هشت میلیون و چهارصد و هفتادو پنج هزار ۸.۴۷۵.۰۰۰ ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

معاون اول رییس جمهور مصوب ۴ بندی هیات وزیران راجع به نحوه پرداخت عیدی آخر سال کارکنان شاغل در دستگاه های دولتی را جهت اجرا ابلاغ کرد. 

تبصره – عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۶ حق عائله مندی اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده، به وسیله آن صندوق قابل پرداخت هست. سایر مواردی که مشمول صندوق های مندرج در بند ۲ نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، شرکت یا شرکت دولتی ذیربط قابل پرداخت است.

۳ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسوب می شود و معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.

۴ شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ عنوان این تصویب نامه به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران ذیربط هست. شرکت حسابداری یا حسابرسان قانونی شرکت ها مکلفند نظارت مورد نیاز را اعمال و خلاف را گزارش کنند.

عیدی جداگانه مدیران ممنوع است ، جزییات مصوبه ۴ بندی عیدی کارکنان

واژه های کلیدی: صندوق | قانون | دستگاه | قانونی | پاداش آخر سال | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs